ข้อมูลผู้บริหารของสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต
 

 

 

 

รูปหัวหน้าปณต

 

 นายปณต สังข์สมบูรณ์

พลังงานจังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์ 08-1944-3226

E-mail : panotd@energy.go.th

 

กลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน 

 

 ว่าง

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 0-7621-0178 ต่อ 14

E-mail : -

 

 

รูปพี่โด่ง

 

นายเอกศักดิ์ ศรีวรบุตร

นักวิชาการพลังงานชำนาญการ

โทรศัพท์ 08-6743-6260

E-mail : eakkasak@energy.go.th

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน 

 

 

 

นายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์

วิศวกรชำนาญการ

โทรศัพท์ 0-7621-0178

E-mail : phuket@energy.go.th

 

 

 

นายนิพนธ์ วงประสูต

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

โทรศัพท์ 08-6943-0466

E-mail : niphonwo@energy.go.th

 


 

นายวสุภัทร์ กุเหล็กดำ

วิศวกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์: 0-7621-0178

E-mail : phuket@energy.go.th

 

 

 

 

 

::: ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง :::