ข้อมูลผู้บริหารของสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต
 

 

 

 

รูปหัวหน้าปณต

 

 นายรัฐกร กลิ่นจันทร์

พลังงานจังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์ 09-8030-7248

E-mail : -

 

กลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน 

 

 

 นางสาวสิริภรณ์ สุกช่วง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โทรศัพท์ 0-7621-0178 

E-mail : keke336@hotmail.co.th

 รูปพี่โด่ง

 

นายเอกศักดิ์ ศรีวรบุตร

นักวิชาการพลังงานชำนาญการ

โทรศัพท์ 08-6743-6260

E-mail : eakkasak@energy.go.th

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน 

 

 

 

นายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์

วิศวกรชำนาญการ

โทรศัพท์ 0-7621-0178

E-mail : phuket@energy.go.th

 

 

นายธีรศักดิ์ นิลอุบล

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ 08-5781-7299

E-mail : -

 


-ว่าง-

 

-

-

โทรศัพท์: 0-7621-0178

E-mail : phuket@energy.go.th

 

 

 

 

 

::: ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง :::