ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 43.94

แก็สโซฮอลล์ 95 36.05

แก็สโซฮอลล์ 91 34.28

แก็สโซฮอลล์ อี 20 33.94

แก็สโซฮอลล์ อี 85 34.09

ดีเซล 29.94

EnergyStat.diesel_B7 29.94

ดีเซล บี 20 29.94

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 41.54

E

ข่าวพลังงาน
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงและกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ ถนนเด็กเดิน ครั้งที่ 12 เพื่อออกหน่วยบริการข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (ENERGY MOBILE UNIT)

วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต โดย ดร.มณฑล หัสดินทร์ นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวสิริภรณ์ สุกช่วง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์ วิศวกรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงและกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ ถนนเด็กเดิน ครั้งที่ 12 เพื่อออกหน่วยบริการข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (ENERGY MOBILE UNIT) โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน พร้อมทั้งเป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชาชนผู้เข้าร่วมงาน ณ บริเวณสวนสาธารณะลานกีฬา @กะทู้ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

30 พฤศจิกายน 2566
1
Hover Icon
ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์ส่วนลดก๊าซในร้านค้าที่รับชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์ส่วนลดก๊าซในร้านค้าที่รับชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

16 พฤศจิกายน 2566
1
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต โดย ดร.มณฑล หัสดินทร์ นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายเอกศักดิ์ ศรีวรบุตร นักวิชาการพลังงานชำนาญการ และนายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์ วิศวกรชำนาญการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะฯ ณ ห้องประชุม 120 ปี สมเด็จย่า อาคารประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

17 พฤศจิกายน 2566
3
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต โดย ดร.มณฑล หัสดินทร์ นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายธีรศักดิ์ นิลอุบล นายช่างเทคนิคปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อออกหน่วยบริการข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (ENERGY MOBILE UNIT) โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน พร้อมทั้งเป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารด้นพลังงานเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชาชน ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

13 พฤศจิกายน 2566
6
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน เพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการลดราคาน้ำมันตามมาตรการ ช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต โดย ดร.มณฑล หัสดินทร์ นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายวสุภัทร์ กุเหล็กดำ วิศวกรปฏิบัติการ และนายธีรศักดิ์ นิลอุบล นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน เพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการ ลดราคาน้ำมันตามมาตรการ ช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล โดยลดราคากลุ่มน้ำมันเบนซินทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

10 พฤศจิกายน 2566
1
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน เพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการลดราคาน้ำมันตามมาตรการ ช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต โดย ดร.มณฑล หัสดินทร์ นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายวสุภัทร์ กุเหล็กดำ วิศวกรปฏิบัติการ และนายธีรศักดิ์ นิลอุบล นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน เพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการ ลดราคาน้ำมันตามมาตรการ ช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล โดยลดราคากลุ่มน้ำมันเบนซินทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

10 พฤศจิกายน 2566
1
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ตร่วมสังเกตการณ์ทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 14.00 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต โดย ดร.มณฑล หัสดินทร์ นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายเอกศักดิ์ ศรีวรบุตร ตำแหน่ง นักวชาการพลังงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมสังเกตการณ์ทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อทดสอบและตรวจต่ออายุกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ลักษณะที่สาม พื้นที่ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล (สาขาป่าตอง),โรงแรม Four Points by Sheraton,โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท

10 พฤศจิกายน 2566
0
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนากำลังคน ตามแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. นายสุรพันธ์ รักษาพราหมณ์ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เข้าพบ ดร.มณฑล หัสดินทร์ นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนากำลังคน ตามแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต โดยมีการบูรณาการร่วมกันในหลายด้านๆ เช่น การฝึกอบรมการเป็นช่างเครื่องอากาศเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การฝึกอบรมช่างโซล่าเซลล์ เป็นต้น

9 พฤศจิกายน 2566
1
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน เพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการลดราคาน้ำมันตามมาตราการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต โดย ดร.มณฑล หัสดินทร์ นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวสุภัทร์ กุเหล็กดำ วิศวกรปฏิบัติการ และนายธีรศักดิ์ นิลอุบล นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน เพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการลดราคาน้ำมันตามมาตรการ ช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล โดยลดราคากลุ่มน้ำมันเบนซินทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ในเขตพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต

9 พฤศจิกายน 2566
1
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมสังเกตการณ์ทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต โดย ดร.มณฑล หัสดินทร์ นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์ วิศวกรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมสังเกตการณ์ทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อทดสอบและตรวจต่ออายุกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ลักษณะ ที่สาม ณ โรงแรม คอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ตทาวน์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

9 พฤศจิกายน 2566
3
ดูทั้งหมด
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน