สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วม ต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

12_optimized (1)

                    นายปณต สังข์สมบูรณ์ พลังงานจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วม ต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต