ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 41.86

แก็สโซฮอลล์ 95 34.45

แก็สโซฮอลล์ 91 34.18

แก็สโซฮอลล์ อี 20 32.74

แก็สโซฮอลล์ อี 85 32.39

ดีเซล 34.94

EnergyStat.diesel_B7 34.94

ดีเซล บี 20 34.94

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 43.66

E

ข่าวพลังงาน
Hover Icon
สพจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo 2028, Phuket Thailand

lำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo 2028, Phuket Thailand

5 กรกฎาคม 2565
17
Hover Icon
คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นายปณต สังข์สมบรูณ์ พลังงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายเอกศักดิ์ ศรีวรบุตร นักวิชาการพลังงานชำนาญการ เข้าร่วมเป็นกรรมการ คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

27 มิถุนายน 2565
11
Hover Icon
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง แนวทางและมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการ ให้ได้ร้อยละ20

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 คุณนวพรรณ พรายพรรณ ฝ่ายข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ได้สัมภาษณ์พลังงานจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง แนวทางและมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการ ให้ได้ร้อยละ20 เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการประหยัดพลังงานภายใต้สภาวะวิกฤตด้านราคาพลังงานในปัจจุบัน

27 มิถุนายน 2565
14
Hover Icon
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายปณต สังข์สมบรูณ์ พลังงานจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงแรมชิโนเฮ้าส์ จ.ภูเก็ต

23 มิถุนายน 2565
9
Hover Icon
คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2565 นายปณต สังข์สมบรูณ์ พลังงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์ วิศวกรชำนาญการ เข้าร่วมเป็นกรรมการ คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านเกาะมะพร้าว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

22 มิถุนายน 2565
5
Hover Icon
กิจกรรม ”วันปลูกดอกไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา” ภายใต้โครงการรักษ์ต้นไม้ รักษ์สิ่งแวดล้อม

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรม ”วันปลูกดอกไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา” ภายใต้โครงการรักษ์ต้นไม้ รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ สวนสาธารณะภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต (ศาลากลางจังหวัด หลังใหม่)

21 มิถุนายน 2565
13
Hover Icon
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นายปณต สังข์สมบรูณ์ พลังงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์ วิศวกรชำนาญการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แนะนำ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับแผนพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2565 และการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2566 กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ เทศบาลตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

16 มิถุนายน 2565
11
Hover Icon
การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 หมู่ที่ 3 บ้านเกาะโหลน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2565 นายปณต สังข์สมบูรณ์ พลังงานจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะโหลน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 และจัดประชุมระดมความคิดเห็นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานและการขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานจังหวัดภูเก็ตภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณพิรัฐ อินพานิช จาก กองศึกษาโรงไฟฟ้าฐาน และคุณธนัย โพธิสัตย์ ในการให้ความรู้และช่วยอธิบายกระบวนการรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านการใช้ Solar Home ในพื้นที่ห่างไกล

15 มิถุนายน 2565
21
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ตได้รับเชิญจากหอการค้า เยอรมัน-ไทย กล่าวบรรยายในหัวข้อ ”How island authorities can contribute to island sustainable development” ในงาน ”Green Hydrogen Roadshow”

วันที่ 13 มิถุยายน 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ตได้รับเชิญจากหอการค้า เยอรมัน-ไทย กล่าวบรรยายในหัวข้อ ”How island authorities can contribute to island sustainable development” ในงาน ”Green Hydrogen Roadshow” ณ โรงแรม Ramada Plaza Chaofah โดยนายปณต สังข์สมบูรณ์ พลังงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายเอกศักดิ์ ศรีวรบุตร นักวิชาการพลังงานชำนาญการ เป็นผู้แทนขึ้นเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อดังกล่าว

15 มิถุนายน 2565
8
Hover Icon
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นายปณต สังข์สมบรูณ์ พลังงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์ วิศวกรชำนาญการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แนะนำ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับแผนพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2565 กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

14 มิถุนายน 2565
11
ดูทั้งหมด
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน