ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 43.16

แก็สโซฮอลล์ 95 35.35

แก็สโซฮอลล์ 91 35.08

แก็สโซฮอลล์ อี 20 33.44

แก็สโซฮอลล์ อี 85 33.89

ดีเซล 34.94

EnergyStat.diesel_B7 34.94

ดีเซล บี 20 34.94

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 43.66

E

ข่าวพลังงาน
Hover Icon
ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ของสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ของสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566

27 มกราคม 2566
2
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

?? วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต นายอุทัย ตันสุขเกษม วิศวกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายวสุภัทร์ กุเหล็กดำ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน อำเภอ 3 อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 หน่วยงาน ??ณ ห้องประชุมบูกิตตา แกรนด์ บอลลรูม โรงแรมบูกิตตา บูทีค โฮเทล

25 มกราคม 2566
2
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย ตันสุขเกษม วิศวกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์ วิศวกรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการลดใช้พลังงานให้แก่ประชาชนที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสวนศรีภูวนาถ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

20 มกราคม 2566
0
Hover Icon
คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่771/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่771/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

17 มกราคม 2566
17
Hover Icon
ประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖

17 มกราคม 2566
8
Hover Icon
ประกาศจังหวัดภูก็ต เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานพลังงานจังหวัดภูก็ต พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศจังหวัดภูก็ต เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานพลังงานจังหวัดภูก็ต พ.ศ. ๒๕๖๖

17 มกราคม 2566
5
Hover Icon
พลังงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมเปิดงานประจำปีของดีภูเก็ต 2566

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 19.30 น. นายอุทัย ตันสุขเกษม วิศวกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมเปิดงานประจำปีของดีภูเก็ต 2566 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2566 เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสร่วมเฉลิมฉลองการเริ่มต้นศักราชใหม่ โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ชุมชนท่องเที่ยว OTOP การเดินแบบผ้าไทย และมีการแสดงของศิลปิน ดารา นักร้อง ที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย

29 ธันวาคม 2565
3
Hover Icon
พิธีบวงสรวง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอุทัย ตันสุขเกษม วิศวกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีบวงสรวง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ พลับพลาที่ประทับ สะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

27 ธันวาคม 2565
3
Hover Icon
วันดินโลกจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่26 ธันวาคม 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต โดยนายอุทัย ตันสุขเกษม วิศวกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์ วิศวกรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการลดใช้พลังงานให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานีพัฒนาที่ดิน ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

26 ธันวาคม 2565
3
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร์มหาวัชรราชธิดา

สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต โดยนายอุทัย ตันสุขเกษม วิศวกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายนิพนธ์ วงประสูต นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งได้จัดขึ้น ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นจำนวนมาก

19 ธันวาคม 2565
9
ดูทั้งหมด
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน