การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 หมู่ที่ 3 บ้านเกาะโหลน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
15 มิถุนายน 2565
38
0
1

วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2565 นายปณต สังข์สมบูรณ์ พลังงานจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะโหลน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 และจัดประชุมระดมความคิดเห็นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานและการขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานจังหวัดภูเก็ตภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณพิรัฐ อินพานิช จาก กองศึกษาโรงไฟฟ้าฐาน และคุณธนัย โพธิสัตย์ ในการให้ความรู้และช่วยอธิบายกระบวนการรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านการใช้ Solar Home ในพื้นที่ห่างไกล

::: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :::
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
9 มิถุนายน 2566
169
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมสังเกตการณ์ทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต นายกำพู เพชรธำมรงค์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์ วิศวกรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมสังเกตการณ์ทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สถานที่ใช้ลักษณะที่สาม สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ลักษณะที่สาม ณ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส สาขาถลาง)

Hover Icon
14 มิถุนายน 2566
24
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 นายกำพู เพชรธำมรงค์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์ วิศวกรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน แก่นักเรียนในหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Hover Icon
6 มิถุนายน 2565
18
กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนมิถุนายน

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายปณต สังข์สมบูรณ พลังงานจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรม5 ส. ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ