ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ของสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566
1 มีนาคม 2566
15
0
0
::: ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง :::
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
26 เมษายน 2564
26
ได้รับรางวัล อันดับ 2 ภายใต้โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมสนุกส่งคลิป VDO การประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน ปีงบประมาณ 2564

Hover Icon
2 มิถุนายน 2564
27
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต

Hover Icon
4 มิถุนายน 2564
43
ส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานชุมชนตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร

วันนี้ (4 มิย.2564) นายปณต สังข์สมบูรณ์ พลังงานจังหวัดภูเก็ต และนายสุรเกียรติ ทองเกียรติ วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวพิมพ์พิมล ชูยก นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองป่าตอง ได้ส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2 x2 เมตร (แบบโดม) โดยมีนายสุรชาติ เล็มเลาะ ประธานองค์กรประมงชุมชนประมงท่้องถิ่นกลุ่มประมงพื้นบ้านป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ใช้ในการแปรรูปอาหารทะเล จากประมงพื้นบ้าน ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2 x2 เมตร (แบบโดม) ดังกล่าวอาศัยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้กลุ่มสามารถลดต้นทุนด้านพลังงาน และเพิ่มคุณภาพสินค้าชุมชนที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน