สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการจัดการพลังงานในชุมชน ผ่านเจ้าหน้าที่ อปท.”
23 มีนาคม 2566
6
0
0

สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการจัดการพลังงานในชุมชน ผ่านเจ้าหน้าที่ อปท.”

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการจัดการพลังงานในชุมชน ผ่านเจ้าหน้าที่ อปท.” ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานชุมชนครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง นายอุทัย ตันสุขเกษม วิศวกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์ วิศวกรชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการสัมมนาฯ ครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ เป็นเจ้าหน้าที่ อปท.ที่รับผิดชอบด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาชุมชน ทั้ง 6 แห่งในจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานละ ๓ คน รวม ๑๘ คน  ซึ่งการสัมมนาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานเชิงพื้นที่ ตลอดจนสามารถนำแผนพลังงานชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป ณ โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ซิตี้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

::: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :::
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
26 เมษายน 2564
23
ได้รับรางวัล อันดับ 2 ภายใต้โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมสนุกส่งคลิป VDO การประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน ปีงบประมาณ 2564

Hover Icon
12 พฤษภาคม 2564
44
ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ท่านสามารถที่จะเข้ามาเดิมพันได้ตลอด โดยที่ไม่ต้องไปบ่อนคาสิโนอีกต่อไปแล้ว

Hover Icon
2 มิถุนายน 2564
24
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต