แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
28 กุมภาพันธ์ 2567
83
0
0

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานรัฐ และบุคลากรภายในองค์กร ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตามช่องทางนี้

 • ช่องทางที่ 1 URL โดยการเข้าไปยังเว็บไซต์
  • ลิ้งสำหรับบุคลากรภายในหน่วยงานสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต รหัสหน่วยงาน 98816e
   https://itas.nacc.go.th/go/iit/im5hv8
  • ลิ้งสำหรับบุคคลภายนอกองค์กรที่เข้ารับบริการของสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต
   https://itas.nacc.go.th/go/eit/im5hv8
 • ช่องทางที่ 2 แสกน QR Code ด้านล่างนี้ 

R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
26 เมษายน 2564
23
ได้รับรางวัล อันดับ 2 ภายใต้โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมสนุกส่งคลิป VDO การประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน ปีงบประมาณ 2564

Hover Icon
12 พฤษภาคม 2564
44
ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ท่านสามารถที่จะเข้ามาเดิมพันได้ตลอด โดยที่ไม่ต้องไปบ่อนคาสิโนอีกต่อไปแล้ว

Hover Icon
2 มิถุนายน 2564
24
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต